PROJEKT KIRKEPRAKTIK

Vores kirke er en del af Projekt Kirkepraktik. Projektet er et samarbejde mellem kirker i Aarhus Vestre Provsti og Livsværkstederne i Gellerup.

Projekt Kirkepraktik er et tilbud til personer, som står uden for arbejdsmarkedet. En praktikplads i kirken giver praktikanten mulighed for at afprøve sig selv i nogle konkrete praktiske opgaver nogle timer om ugen i en begrænset periode.

Målet med praktikken er, at praktikanten oplever sig selv som en del af en arbejdsplads, og at han eller hun i fællesskab med kirkens ansatte og frivillige medarbejdere finder ud af hvilke ressourcer, han eller hun har og kan bruge der. På den måde bliver en praktik i kirken et skridt på vejen mod arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Projekt Kirkepraktik henvender sig til personer, som er langt fra arbejdsmarkedet, eksempelvis personer på kontanthjælp eller nye borgere på integrationsydelse.

Man skal ikke være medlem af folkekirken for at komme i praktik i en kirke. Tilbuddet gælder alle uanset religion.

Projekt Kirkepraktik tilbyder

Projekt Kirkepraktik tilbyder en mulighed for at prøve konkrete arbejdsopgaver, afprøve egne arbejdsevner og opnå arbejdserfaring inden for:

·         Rengøring

·         Køkken

·         Service

Som praktikant arbejder man typisk i sognegården. Ud over de praktiske arbejdsopgaver vil der også være mulighed for at sammensætte en praktik, hvor man indgår i nogle af kirkens aktiviteter og fællesskaber, for eksempel sogneeftermiddag, legestue eller værestedsaften.

Hvis man ikke er så stærk i dansk, er praktikken desuden en mulighed for at træne og lære mere sprog i samtale med ansatte og frivillige i kirken.  

Projektets koordinator matcher praktikant og praktiksted og fungerer som mentor for praktikanten under praktikforløbet. 

Frivillig ”vært” for praktikant

Vi vil gerne involvere både ansatte og frivillige medarbejdere i Projekt Kirkepraktik. Én måde at være involveret på, hvis man er frivillig i kirken, er at fungere som en slags ”vært” for en praktikant.

Som vært tager du praktikanten med til den aktivitet eller opgave, du som frivillig deltager i. Du introducerer praktikanten for dine med-frivillige og for jeres aktivitet/opgave, og du inddrager praktikanten i frivilliggruppen. Målet er at praktikanten indgår på lige fod med jer frivillige i aktiviteten/opgaven.

Som frivillig vært har du altid mulighed for at kontakte praktikkoordinatoren og få råd, hjælp eller bare input til, hvordan man eksempelvis forklarer en opgave til en person, som måske ikke taler så godt dansk.

Kontakt praktikkoordinator

Hvis du gerne vil høre mere, eller du – eller en du kender – er interesseret i en praktikplads i en kirke, kan du kontakte praktikkoordinator

Lise Hedevang Nielsen

Tlf. 24 43 96 99

E-mail: lhn@livsvaerkstederneigellerup.dk

Hent folder om kirkepraktik her.

Du kan også finde folderen i kirken.

Læs mere om Projekt Kirkepraktik på Livsværkstedernes hjemmeside.


Præsentation af koordinator Lise Hedevang Nielsen

Jeg hedder Lise Hedevang Nielsen, er cand.mag. og ph.d. inden for sprog og har arbejdet fem år på en højskole. Her underviste jeg udlændinge – mest flygtninge-indvandrere – i dansk sprog og kultur, og her var jeg med til at implementere praktikforløb i lokalområdet som en del af et højskoleophold. For nogle blev en praktik en første erfaring af arbejdsmarked og kollegaskab på dansk, med alt hvad det indebærer af eksempelvis uskrevne regler. For andre blev praktikken det, som fik prikket hul på sprogindlæringen. For de fleste gjaldt det, at de voksede af at blive indbudt til at bidrage til fællesskabet i en ramme, hvor andre troede på, de havde noget at give, og hjalp med at finde det ’noget’ og give det udtryk. Jeg er glad for at være en del af Projekt Kirkepraktik, fordi jeg tror, at det på lignende måde kan være med til at løfte nogle af vores medborgere i Aarhus Vestre Provsti.

 
 
22okt kl. 16:30

Fyraftenssang

Kom og syng med. Alle er velkomne!

22okt kl. 16:30
23okt kl. 08:30

Morgenbøn

Begynd dagen med morgenbøn i Gellerup Kirke.

Vi samles om bøn, stilhed, sang og …

23okt kl. 08:30
24okt kl. 13:00

Aflyst: De dødes dag

Arrangementet er aflyst pga. corona.

----------------------------------------

Stemnings …

24okt kl. 13:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00