Grøn Kirke

Gellerup Kirke er og ønsker at være en grøn kirke, også i tiden fremover.

Kirkens egen vision sætter klima- og miljøbevidsthed højt og kirken har været certificeret grøn – det vil sige, at Gellerup Kirke lever op til kravene for at være en grøn kirke, sådan som de er opstillet af organisationen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd – i snart ti år.

Grøn Kirkes krav er udformet som en tjekliste, hvilken omfatter 48 punkter, der igen er fordelt på 7 hovedområder:

1. Kirkens liv
2. Kirkens information og forankring af det grønne arbejde
3. Kirkens indkøb
4. Kirkens energiforbrug
5. Kirkens transport og udearealer
6. Kirkens affald
7. Kirkens egne tiltag

Gellerup Kirke har pt. sat kryds ved 29 af de 48 punkter. Du kan altid se den aktuelle tjekliste her på siden.
 
Kirken har siden begyndelsen af 2019 haft et permanent grønt udvalg; formålet og hensigten med udvalgets arbejde er udtrykt i denne formålsparagraf:

Gellerup Kirkes grønne udvalg har til formål at sikre, at Gellerup Kirke er – og også forbliver at være – en grøn kirke, som til stadighed plejer og udvikler sin grønne profil. Det skal først og fremmest ske ved, løbende, at holde kirkens handlinger og virke op mod ’Grøn Kirkes Tjekliste’ for grønne kirker. Med dette udgangspunkt vil udvalget forsøge at styre kirken som enhed og institution – herunder kirkens ansatte i særdeleshed og kirkens menighed i almindelighed – i en stadigt grønnere retning.

Udvalget har tidligere mødtes efter behov, men fra 2020 fire gange om året: Primo januar, primo april, primo juli og primo oktober.

Du er velkommen til at kontakte udvalget, hvis du har gode, grønne idéer.

 

 

11aug kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

11aug kl. 08:45
12aug kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

12aug kl. 13:00
13aug kl. 16:30

Fyraftenssang

Kom og syng med. Alle er velkomne!

13aug kl. 16:30

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00