Grøn Kirke

Gellerup Kirke er og ønsker at være en grøn kirke, også i tiden fremover.

Kirkens egen vision sætter klima- og miljøbevidsthed højt og kirken har været certificeret grøn – det vil sige, at Gellerup Kirke lever op til kravene for at være en grøn kirke, sådan som de er opstillet af organisationen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd – i snart ti år.

Grøn Kirkes krav er udformet som en tjekliste, hvilken omfatter 48 punkter, der igen er fordelt på 7 hovedområder:

1. Kirkens liv
2. Kirkens information og forankring af det grønne arbejde
3. Kirkens indkøb
4. Kirkens energiforbrug
5. Kirkens transport og udearealer
6. Kirkens affald
7. Kirkens egne tiltag

Gellerup Kirke har pt. sat kryds ved 29 af de 48 punkter. Du kan altid se den aktuelle tjekliste her på siden.
 
Kirken har siden begyndelsen af 2019 haft et permanent grønt udvalg; formålet og hensigten med udvalgets arbejde er udtrykt i denne formålsparagraf:

Gellerup Kirkes grønne udvalg har til formål at sikre, at Gellerup Kirke er – og også forbliver at være – en grøn kirke, som til stadighed plejer og udvikler sin grønne profil. Det skal først og fremmest ske ved, løbende, at holde kirkens handlinger og virke op mod ’Grøn Kirkes Tjekliste’ for grønne kirker. Med dette udgangspunkt vil udvalget forsøge at styre kirken som enhed og institution – herunder kirkens ansatte i særdeleshed og kirkens menighed i almindelighed – i en stadigt grønnere retning.

Udvalget har tidligere mødtes efter behov, men fra 2020 fire gange om året: Primo januar, primo april, primo juli og primo oktober.

Du er velkommen til at kontakte udvalget, hvis du har gode, grønne idéer.

 

 

31mar kl. 13:00

Aflyst: Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der i Gellerup Kirke sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. …

31mar kl. 13:00
31mar kl. 16:30

Aflyst: Før-påskegudstjeneste

Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning - og andre der holder af enkelhed.

 

 

31mar kl. 16:30
01apr kl. 08:45

Aflyst: Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

01apr kl. 08:45

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00