"NÅR JEG GÅR ET SKRIDT FREM MOD KIRKEN, SÅ GÅR DE TO SKRIDT FREM MOD MIG"

Et interview med Walid Mahmoud og Hüseyin Arac fra Folkeinformation

1. interview

”Når jeg går et skridt frem mod kirken,
så går de to skridt frem mod mig”

 

Det er bidende koldt denne eftermiddag i januar. Vinteren er endelig kommet til byen, og vinden suser koldt omkring hvert hjørne i Gellerup denne dag, hvor jeg har aftalt at mødes med Walid Mahmoud fra Folkeinformation. Vi har aftalt at mødes inde på biblioteket, hvor Folkeinformation holder til. Mine forfrosne øre og fingre tør snart op – godt hjulpet på vej af den varme velkomst.

Jeg er kommet for at høre Walid fortælle om hvad de laver på Folkeinformation, og noget om deres samarbejde/relation til Gellerup Kirke.

Det viser sig hurtigt, at Walid ikke er den eneste, der ønsker at være med. Vi får også selskab af Walids kollega Hüseyin Arac, der slutter sig til os, og snart sidder vi alle rundt om et lille skrivebord, hvor Walid og Hüseyin skiftes til at fortælle.

 

Folkeinformation

Da jeg spørger dem om hvad de laver på Folkeinformation, siger Hüseyin, der også er medlem af Århus byråd og formand for socialudvalget samt næstformand for beskæftigelsesudvalget:

”De emner som vi beskæftiger os med her er alt lige fra fødsel til død. Folk kommer til os og spørge os om alt muligt. Det kan være om skoler, børnehaver, klubber, sfo, fodboldforeninger og lignende. Så vi vejleder og rådgiver alle Gellerups borgere. I den forbindelse har vi kontakt til både kommunale, statslige og private organisationer”.

Hüseyin forklarer, at det bl.a. er Udlændingeservice, Integrationsministeriet og Boligministeriet de har kontakt til. Og Walid tilføjer: ”Og så er det naturligvis også Livsværkstederne”. ”Ja”, siger Hüseyin, da Walid nævner Livsværkstederne. ”Vi sender ofte borgere til Livsværkstedernes jurarådgivning for at de kan informere om familiesammenføring, statsborgerskab og lignende, da det er tidskrævende opgaver”.

Walid forklarer, at de også holder møder i det de kalder CCG, som står for Community Center Gellerup. Det er for alle de aktører, der holder til i bygningen. ”Det er bl.a. biblioteket og lokalarkivet, lektiecaféen, jobhjørnet og sundhedshuset, hvor der også er tandplejer og jordmødre”, siger han. ”Og her fortæller vi hvad vi hver især laver”.

 

Relation og samarbejde

Både Walid og Hüseyin har gode minder om Gellerup Kirke og erfaringer herfra. Walid siger, at han overalt oplever, at folk har taget kirken til sig. Han siger det på denne måde: ”Folk her på stedet siger, at det er deres kirke. Også selv om vi ikke kommer der så tit, er det alligevel vores”.

”Jeg synes vi har haft et fantastisk og godt samarbejde med Gellerup Kirke”, siger Hüseyin. ”De har altid været venlige og rare at samarbejde med. Hvis nogen fx mangler attester, så sender vi dem bare over til kirkekontoret, og så bliver det løst med det samme. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg har stor respekt for alle i kirken.” Walid indskyder, at det er så vigtigt med de personlige relationer. ”Det at man kender navnet på den person man skal have fat i gør det nemt at få opgaverne løst. Det kan enten være i kirken, Lokalpolitiet eller Brabrand Boligforening. Det er nemt for os når vi har et godt netværk i lokalområdet. Og det synes jeg vi har”.

Både Walid og Hüseyin husker særligt Steen Skovsgaard, som har været præst i kirken i mange år. ”Han var en rigtig folkets mand”, siger Hüseyin, med varme i stemmen, og man mærker hans oprigtighed. ”Vi kender naturligvis også præsterne Niels Hviid og Karen Huus, og den tidligere præst Annette Bennedsgaard”.

Både Walid og Hüseyin har været engageret i rejser, der er planlagt af Gellerup Kirke. Hüseyin har fx gode minder fra en tur til Ægypten sammen med Annette Bennedsgaard og et hold fra kirken. Walid fortæller også smilende, at han har været en slags ”rådgiver” for Bit, da hun og et hold fra kirken skulle rejse til Libanon. Walid vidste fx hvor det var sikkert at færdes i landet. Og Walid fik også arrangeret bustransport via sin far, der var busudlejer i Libanon. Walid griner, da han siger, at han nød at være ”folkeinformationsmedarbejder” for Gellerup Kirke. Både Walid og hans far var begge meget glade for at hjælpe.

Gellerup Kirke er et åbent hus, siger Walid. ”Her kan man altid komme ind og få en kop kaffe sammen med nogle flinke mennesker”. Den tillid jeg er blevet mødt med er også helt unik, smiler han og uddyber. ”Jeg oplever, at vi kan hjælpe hinanden i alle ting. Fx har vi fået lov til at låne strøm og vand og toiletter af kirken i forbindelse med Eid-festen på P-pladsen foran kirken. Det er vigtigt med et godt forhold når vi er naboer”.

 

Accept og respekt

”Det der er afgørende for et godt samarbejde er gensidig respekt”, forklarer Hüseyin. ”I starten skulle man naturligvis lige kende hinanden, men det er min erfaring, at når jeg går et skridt frem mod kirken så går de to skridt frem mod mig. De er imødekommende, og det er vigtigt at vi nærmer os hinanden i gensidig respekt. Vi må hver især tage skridt og initiativ til at møde hinanden. Alle har vi ret til at være her. Der hvor det bliver farligt er når vi siger til hinanden, at jeg har ret og du har uret. Så begynder konflikterne”, siger han.

Walid husker også, at Gellerup Kirke arrangerede et fakkeloptog under Muhammedkrisen. ”Det var et tiltag hvor vi lavede noget fælles på tværs, der kunne signalere gensidig respekt, og det var meget positivt”. En anden positiv ting, som Walid husker, var da der skulle arrangeres en debataften i Laden om radikalisering. ”Her gik kristne og muslimer sammen om at få det planlagt. Alle var hurtigt med på idéen og fik det på benene. Det kan jeg godt lide”, siger Walid.

Til sidst spørger jeg Walid og Hüseyin om de tror helhedsplanen vil have nogen indflydelse på vores nuværende samarbejde. Begge to svarer hurtigt, at afstande og ombygninger ikke er afgørende. Det der er vigtigt er viljen til at have en god relation. Og til sidst uddyber Hüseyin: ” De menneskelige relationer er så vigtige. Og vi må sige til hinanden: Vi er skabt af den samme Gud, og derfor skal vi vise hinanden respekt og accept og velvilje”.

Walid får det sidste ord, da han henvender sig til Hüseyin: ”Jeg synes virkelig du skulle komme til kristen-muslimsk julefrokost i kirken næste gang. Det smager rigtig godt – og suppen er virkelig god". Hüseyin smiler og siger: ”Mange tak. Det vil jeg rigtig gerne”.

Og her sluttede vores interview med forhåbninger om gensyn og et fortsat godt samarbejde.

 

Af Torben Kirkegaard, januar 2017

21jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

21jan kl. 13:00
21jan kl. 16:30

Nadvergudstjeneste

Hver torsdag 16.30 er der nadverandagt i kirken, hvor der er god plads til at holde …

21jan kl. 16:30
21jan kl. 17:00

Værestedsaften - aflyst

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

21jan kl. 17:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00