"HER DELER VI DET VI KAN VÆRE FÆLLES OM"

Et interview med Verner Karkov, daglig leder på Livsværkstederne.

2. interview

”Her deler vi det vi kan være fælles om”

Verner Karkov har meget at se til, og hans kalender er fuldt optegnet. Men da det endelig lykkedes mig at få en aftale i stand med ham, for at høre mere om arbejdet i Livsværkstederne, er det en yderst nærværende person, jeg sidder og drikker kaffe med. Verner Karkov tager sig nemlig tid til at møde andre mennesker – en afgørende egenskab at besidde, når man arbejder i Livsværkstederne.

Verner Karkov, der er daglig leder i Livsværkstederne i Gellerup, har lovet, at fortælle om Livsværkstedernes arbejde og forholdet til Gellerup Kirke.

 

Værested og social café

Mens Verner skænker kaffe op, fortæller han at Livsværkstederne både er et værested og en social café:
”Caféen startede i år 2000 på baggrund af en henvendelse fra Brabrand Boligforening til Gellerup Kirke,” fortæller Verner Karkov. ”Deres tanke var, at lave et værested for områdets beboere. Det kom hurtigt i stand, og kørte som et projekt de første fire år. Derefter stødte KFUM’s sociale arbejde til og var med til at få forhandlet en driftsaftale med Aarhus Kommune”. I dag har Livsværkstederne også en partnerskabsaftale med kommunen, som handler om aktivering af folk, som er langt fra arbejdsmarkedet.

”Siden starten har vi holdt til i City Vest,” siger Verner Karnov og fortsætter: ”Men i 2015 fik vi en aftale med Gellerup Kirke om at låne deres lokaler i kælderen nogle dage i ugen til nogle af vores aktiviteter. Det betød, at vi kunne fraflytte et lokale i City Vest. Det var med til at give os en meget bedre økonomi og samtidig komme tættere på Gellerup Kirke. I kirken kommer der lige nu fem personer i ressourceforløb, ” forklarer Verner Karkov.

 

Bred erfaring

Når Verner beskriver arbejdet i Livsværkstederne, fornemmer jeg hans engagement og lyst til opgaven. Jeg spørger ham, hvor lang tid han har arbejdet på Livsværkstederne og hvad hans erfaring er: ”Jeg blev ansat i 2006 og faldt hurtigt til her,” forklarer Verner Karkov og fortsætter: ”Både i brugergruppen og blandt medarbejderne. Jeg er uddannet diakon, og har erfaring fra en lang række af steder. Jeg har fx arbejdet i Blå Kors og i Kristelig Fagbevægelse samt været leder af hjemmeplejen i en Sønderjysk kommune”.

 

Et fristed

Verner Karkov forklarer, at det kan være en fordel at have arbejdet med flere forskellige ting, inden han kom til Livsværkstederne. Man skal kunne sætte sig ind i andre folks behov og livssituation: ”Vi oplever, at der er mange der kommer her og finder et fristed. Et sted hvor man kan være sig selv, og hvor man kan lave det man har lyst til. Her er der ingen, der stiller krav.” Det er meget centralt i Livsværkstederne, at skabe trygge rammer for de af Gellerups beboere, der bruger stedet og at vise at det er et sted med tillid til hinanden: ”Vi spørger ikke ind til religion og traditioner. Vi deler det, vi kan være fælles om.”

 

En del af Gellerup

”Jeg har altid opfattet Gellerup som et dejligt sted at være, selv om vi stadig er på ghettolisten”, siger Verner Karkov. ”Jeg oplever, at der er en interesse for hinanden, og en gensidighed i mødet med andre mennesker. Jeg vil næsten sige, at det er enestående. Når der er ballade i Gellerup, er det jo ikke fordi det er noget særligt for Gellerup. Der er ballade alle andre steder. Men det er vigtigt at få italesat de problematikker der er i området, og det synes jeg vi er gode til. Det sker fx i Samvirket – det som i gamle dage hed Naboskaberne”.

”Vi samarbejder med en lang række aktører i Gellerup,” siger Verner Karkov og uddyber: ”Det er alle dem, der er repræsenteret i Samvirket. Diverse foreninger og tilbud hvor vi kender hinanden rigtig godt. Det er det, der giver åndedrættet – det sunde træk. Vi ved, at vi ikke står alene. Det er i kraft af naboskabet, at vi kan samarbejde i forskellige situationer. Når vi kender hinanden, ved vi også, hvad vi kan bruge hinanden til”.

 

Livsværkstederne og Gellerup Kirke

Om forholdet til Gellerup Kirke siger Verner Karkov: ”Jeg er glad for, at vi har et tæt samarbejde med kirken. Det var den tidligere sognepræst, Jørgen Lasgaard, der sørgede for at Livsværkstederne kom i gang, i samarbejde med KFUM og Brabrand Boligforening. Siden da har kirken haft formandskabet og to repræsentanter med. Det har været stabiliserende vilkår for Livsværkstederne. Og selvfølgelig er vi også glade for at lave mad til kirkens arrangementer. Der oplever vi altid en positiv respons. Vi har også et godt forhold til kirkens ansatte”.”Jeg håber, at vores to repræsentanter fra kirken vil være med til at rekruttere flere frivillige til vores café. For det kan svært at få frivillige til arbejdet,” forklarer Verner Karkov og fortsætter: ”Og så håber jeg også, at de vil være med i arbejdet med at fastholde brugernes interesse, så de har lyst til at deltage i de aktiviteter, som vi tilbyder. Det ville nemlig være netværksskabende og godt for vores brugere”.

 

Fremtiden

”Når vi taler om fremtiden,” siger Verner Karkov, ”er det vigtigt, at vi bliver ved med at se hinanden som samarbejdspartnere, der har brug for hinanden. Jeg ser Livsværkstederne som en uundværlig del af Gellerups fremtid. Vi vil gerne hjælpe med til, at folk anerkendes for det de kan, uanset præstationsniveau.” Verner Karkov fortæller at hans helt store drøm er at få et forsamlingshus på Fredspladsen, hvor Livsværkstederne bor. På den måde kunne de komme tættere på kirken, på Gellerupparken og generelt blive mere synlige, ”. Det ville give god mening. Vi kunne have en lille cafe dernede, hvor folk kunne komme”.
Vores møde slutter med ønsker og forhåbninger om, at vi igen skal drikke kaffe sammen – og hvem ved – måske en dag på Livsværkstedernes nye café på Fredspladsen.

 

Livsværkstederne tilbyder tre typer rådgivning:

1. Økonomisk rådgivning, består af ansatte/tidligere ansatte fra bankverdenen, der hjælper med rådgivningen. Det foregår mandag eftermiddag, tirsdag formiddag og onsdag formiddag. For at få en tid kan man enten ringe til Verner Karkov eller til sin sagsbehandler.

2. Retshjælp, hvor man kan få hjælp af frivillige jurister og jurastuderende. Det er hver anden mandag. Der rådgives i skilsmissesager og lignende sager.

3. Udlændingeretshjælp, hvor der om onsdagen tilbydes rådgivning i ansøgninger til opholdstilladelser, statsborgerskab, familiesammenføring, visum, pas osv.

 

Af Torben Kirkegaard, marts 2017

21jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

21jan kl. 13:00
21jan kl. 16:30

Nadvergudstjeneste

Hver torsdag 16.30 er der nadverandagt i kirken, hvor der er god plads til at holde …

21jan kl. 16:30
21jan kl. 17:00

Værestedsaften - aflyst

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

21jan kl. 17:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00