Du er her: 

Undersøgelse om den nye gudstjenesteform i Gellerup Kirke

Undersøgelsen skal evaluere menighedens oplevelse af gudstjenesten.

Om spørgeundersøgelsen:
Spørgeundersøgelsen finder sted i perioden 01. maj til 10. juni 2019.

Baggrund for spørgeundersøgelsen: I 2018 introducerede Gellerup Kirke en ny gudstjenesteform
om søndagen. Gudstjenesten har nu prøvekørt i et år, og kirken vil derfor evaluere menighedens
oplevelse af gudstjenesten. Besvarelserne på spørgeundersøgelsen vil indgå i en
evalueringsrapport som stiles til biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh‐Poulsen.

Evalueringsrapportens formål er at opsamle erfaringer og melde tilbage på prøveperioden med
den ændrede gudstjenesteform i Gellerup Kirke og, på baggrund deraf, fremkomme med
eventuelle justeringer samt endeligt forslag til ny, varig gudstjenesteform. Resultatet af
spørgeundersøgelsen vil blive offentliggjort i relevant omgang.

Spørgeundersøgelsen udleveres til menighed og øvrige kirkegængere ved Gellerup Kirke.

Besvarelserne vil være anonyme.

Du kan også deltage i undersøgelsen ved at klikke på dette link: https://www.onlineundersoegelse.dk/s/6c36e9e

Del dette: