Du er her: 

Stillingsopslag

Gellerup Kirke søger et engageret menneske til at stå for kirkens ”børnetræf”

Gellerup kirke er en almindelig folkekirke beliggende i Vestre Provsti med en dejlig mangfoldig menighed og præget af det multikulturelle sogn som Gellerup er.

Vi søger - en person der har lyst til – og meget gerne erfaring med – at have med børn at gøre, og lyst til at formidle evangeliet i børnehøjde. Det er en fordel, at du kan føle dig hjemme i vores mangfoldige og rummelige menighed og ligeså se dig selv i vores vision.

Gellerup Kirke ønsker at være en kirke der -

- har Jesus Kristus i centrum

- er båret af fællesskab

- er engageret i verden.

Hvad er børnetræf - børnetræf foregår hver søndag under højmessen kl. 10.00. Mens der er prædiken bliver børnene inviteret med i børnerummet, hvor der er et lille program af ca. 20 minutters varighed. Programmet kan bestå af sang, bibelfortælling, bøn og leg. Forbered dig på en aldersmæssigt blandet børnegruppe – de mindste børn har ofte en forælder med. Hver måned har vi en international gudstjeneste, som også inkluderer en børneprædiken – så da prioriterer vi derfor at børnetræf har et mere kreativt eller legepræget indhold.

Omtrent hver anden søndag varetages børnetræf af frivillige - primært forældre til børnene, og hver anden gang (16 søndage om året) ønsker vi at ansætte en til at stå for det. Ligeså vil det være aktuelt at medvirke i et minikonfirmandforløb sammen med præst og kirke- og kulturmedarbejderen. Der vil også enkelte gange i løbet af året være brug for, at du er med i arrangementer fx Gellerup Kirkes kirkedage sidst i september og evt. et julearrangement.

"Børnetræfferen" vil indgå i samarbejde med forældrene, kirke- og kulturmedarbejderen og præsterne.

Vi tilbyder en mangfoldig og rummelig menighed, dejlige børn og løn for to timer pr. børnetræf og derudover det antal timer som et givet arrangement tager.

Hvornår – Ansøgningsfrist den 5. januar, samtaler den 9. januar med ansættelse snarest muligt i 2018.

 

For yderligere oplysninger kontakt kirke- og kulturmedarbejderen

Bit Boel Buhl 5138 2280 bbb@gellerupkirke.dk

Del dette: