MENIGHEDSRÅDET

Formand

Rasmus Back Ottosen

rasmus@o2sn.dk

Tlf.: 22 47 57 65


Næstformand

Marianne Houmøller-Jørgensen

miannehou@gmail.com


Kontaktperson

Ingelise Skole Christensen


Kasserer

Jacob Rosenkrans

jrp@gellerupkirke.dk   
Tlf.: 24235333


Birgitte Lodberg Pedersen

birgittelodberg@hotmail.com


Ruth Lausten

ruth.laustsen@gmail.com


Charlotte Krog Brandbyge

charlottekrog@yahoo.co.uk


Kirkeværge

Poul Christensen 

byleddet6@stofanet.dk
Tlf.: 21794533


Lars Mikael Døring, suppleant

lars.mikael.doring@gmail.com


19jan kl. 08:45

Andagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

19jan kl. 08:45
19jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

19jan kl. 13:00
19jan kl. 16:30

Hverdagsmeditation - aflyst

Tro i Dialog inviterer til hverdagsmeditation i kirken. Meditationen har en simpel …

19jan kl. 16:30

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00