SOGNEBÅNDSLØSNING

Som medlem af folkekirken hører man til den kirke og i det sogn, hvor man bor, og her har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Ønsker man imidlertid at høre til en anden kirke end der, hvor man bor, kan man løse sognebånd.

Grundene til sognebåndsløsning kan bl.a. være, at man er fast kirkegænger i en anden kirke end sognekirken, og at man derfor ønsker et formaliseret tilhørsforhold. Man kan også være flyttet, men ønske stadig at høre til i sin gamle menighed.

Loven om sognebåndsløsning blev oprindeligt indført for at folkekirkens medlemmer ikke skulle være tvunget til at få foretaget kirkelige handlinger i bopælssognet, hvis man f.eks. ikke brød sig om den lokale sognepræsts teologi og forkyndelse. Man skulle derfor kunne tilslutte sig en anden præst og menighed.

Ønsker man at løse sognebånd til Gellerup Kirke kan man rette henvendelse til den af præsterne, man ønsker at løse sognebånd til. Præsten vil så efter en samtale udlevere de nødvendige papirer. Ved samme lejlighed skal man også tage stilling til, om man ønsker at udøve sin ret til at stemme eller opstille til menighedsrådsvalg i bopælssognet eller i det sogn, man løser sognebånd til.

Hvis man tilhører Gellerup sogn og fx ønsker en bisættelse fra Brabrand kirke er det ikke nødvendigt at løse sognebånd. Denne kirkelige handling kan aftales med kirkekontoret og præsterne.

20okt kl. 19:30

Koncert med Kloster

Ved koncerten i Gellerup Kirke vil Kloster optræde som en trio bestående af Mikael …

20okt kl. 19:30
21okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

21okt kl. 10:00
23okt kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der i Gellerup Kirke sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. …

23okt kl. 13:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00