REGLER OMKRING NAVNEÆNDRING

Godkendte fornavne, frie og beskyttede mellem -og efternavne
Navneloven giver i vid udstrækning enhver borger ret til at ændre sit navn. Derfor har justitsministeriet og familiestyrelsen udgivet en liste over godkendte fornavne og frie efternavne som man frit kan tage. Denne liste bliver hele tiden opdateret. 

Efternavne og mellemnavne der bæres af 2000 personer eller derunder er beskyttede og kan kun tages, hvis du kan dokumentere at du har en familiemæssig tilknytning til et sådant navn. Dvs. familienavne i direkte linje til og med tipoldeforældre. 

Man kan også tage sin stedforælders- eller plejeforældres familienavn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne. 

Du kan tage din samlevers eller ægtefælles/registrerede partners navn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne. 

For at være samlevende skal man have boet sammen i over 2 år eller have et fælles barn.

Hvis det ønskede navn ikke står på listen
Hvis det navn du ønsker, ikke står på nogle af listerne, skal du skrive en kort begrundelse og sende den sammen med navneændringsblanketten til kirkekontoret. Personregisterføren i kirken kan så på dine vegne ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af navnet. 

Navnenes placering

Man kan altid have flere fornavne, men kun et efternavn. Mellemnavne er som regel betegnet ved, at det er navne som man kan bruge som efternavne. 

Hvis man ønsker to efternavne kan de sammenføjes af en bindestreg og derved gælde for et navn. Der findes dog undtagelser fra disse regler, som ofte bunder i udenlandske navneskikke. 

Ændring af navn for børn under 18 år
Er der truffet afgørelse om eneforældremyndighed, skal der vedlægges dokumentation herfor. Der skal gives oplysning om navn og adresse på den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden. Bærer barnet samme mellem- eller efternavn, som den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, skal der indhentes en erklæring fra ham/hende, der godkender navneændringen.

Børn mellem 12 og 18 år
Ønsker du at ændre navn for et barn, der er fyldt 12 år, skal barnet selv skrive under på ansøgningen.

Du skal også underskrive ansøgningen, som indehaver af forældremyndigheden.

Børn under 12 år
Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du oplyse om barnets holdning til at navnet bliver ændret. Navnemyndigheden tager størst muligt hensyn til barnets holdning og kan indkalde barnet til en samtale.

Dokumentation
1. Søger du om en slægtnings navn, vedlæg da fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende slægtning og de mellemliggende slægtled.

2. Er du adopteret, og ønsker du at bære navn efter din biologiske slægt, vedlæg adoptionsbevilling.

3. Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller redegør for opholdets længde og formål.

Betaling for navneændring
Gebyr for ansøgning om navneændring 500 kr.

Da gebyret dækker selve sagsbehandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt, inden du indsender din ansøgning. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. 

Indbetaling skal ske via www.borger.dk

Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du kan printe ud efter betaling med dankort, eller som du har fået på posthuset eller i banken. Denne skal være vedlagt ansøgningen om navneændring.

Hvad skal der betales for
Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ansøgninger om navneændring.

Dog skal der kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne omfatter:

• ægtefæller

• ugifte samlevende

• søskende eller plejebørn under 18 år.

 Dog betales der ikke gebyr for navneændringer:

• der sker i forbindelse med vielse, hvis navneændringen medfører navnesammenfald. Hvis navneændringen ikke medfører navnesammenfald betales 1 gebyr. Ansøgningen skal indgives senest 3 måneder efter vielsen. 

• for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

12dec kl. 17:30

Menighedsrådsmøde

 

12dec kl. 17:30
13dec kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

13dec kl. 13:00
13dec kl. 19:30

Salme-marathon

100 salmer er et nyudgivet tillæg til Den Danske Salmebog.

I perioden september 2017 …

13dec kl. 19:30
14dec kl. 17:00

Kirkens julefrokost

 

14dec kl. 17:00
17dec kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

De ni læsninger.

-------------------------

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup …

17dec kl. 10:00
19dec kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

19dec kl. 08:45
20dec kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

20dec kl. 13:00
24dec kl. 13:00

Familiegudstjeneste v/Karen Huus

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 16:00

Julegudstjeneste v/Niels Hviid

 

24dec kl. 16:00
24dec kl. 17:00

Juleaften

En juleaften for alle, der har lyst at være med. Aftenen forløber på traditionel vis. …

24dec kl. 17:00
25dec kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

26dec kl. 10:00
31dec kl. 14:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

31dec kl. 14:00
02jan kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

02jan kl. 08:45
03jan kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

03jan kl. 13:00
07jan kl. 08:30

Fælles morgenmad

Velkommen til fælles morgenmad i Gellerup Kirke.

07jan kl. 08:30
07jan kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

07jan kl. 10:00
09jan kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

09jan kl. 08:45
09jan kl. 17:30

Menighedsrådsmøde

 

09jan kl. 17:30
10jan kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

10jan kl. 13:00
11jan kl. 17:00

Værestedsaften

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

11jan kl. 17:00
14jan kl. 10:00

International gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

14jan kl. 10:00
14jan kl. 17:00

Taizé-andagt

Aftenbønnen er inspireret af bønnerne i klostret i Taizé i Frankrig. Under bønnen …

14jan kl. 17:00
16jan kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

16jan kl. 08:45
17jan kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

17jan kl. 13:00
18jan kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og

deres …

18jan kl. 12:30
18jan kl. 19:30

Koncert med koret Dopplers og pianisten Cæcilie Tagmose

Ved koncerten går pianisten Cæcilie Tagmose og Vokalgruppen Dopplers sammen om …

18jan kl. 19:30
21jan kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

21jan kl. 10:00
23jan kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

23jan kl. 08:45
23jan kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. Vi mødes i …

23jan kl. 13:00
24jan kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

24jan kl. 13:00
25jan kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

25jan kl. 12:30
25jan kl. 17:00

Børnegudstjeneste

Gudstjeneste i børnehøjde.

Vi skal hjælpe med at finde præstens kuffert, der altid …

25jan kl. 17:00
25jan kl. 18:30

Forbønsgruppe

Vi samles vi i det stille kirkerum omkring lystændingsstedet og beder. Først og …

25jan kl. 18:30
28jan kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

28jan kl. 10:00
30jan kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

30jan kl. 08:45
31jan kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

31jan kl. 13:00
31jan kl. 19:00

Meditativ dans

Meditativ dans er rolige, fredfyldte men også glade og enkle dansetrin. Der er …

31jan kl. 19:00
01feb kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

01feb kl. 12:30
01feb kl. 16:30

Fyraftenssang

 

01feb kl. 16:30
04feb kl. 08:30

Fælles morgenmad

 

04feb kl. 08:30
04feb kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

04feb kl. 10:00
06feb kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

06feb kl. 08:45
06feb kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. Vi mødes i …

06feb kl. 13:00
06feb kl. 17:30

Menighedsrådsmøde

 

06feb kl. 17:30
07feb kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

07feb kl. 13:00
08feb kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

08feb kl. 12:30
08feb kl. 16:30

Fyraftenssang

 

08feb kl. 16:30
08feb kl. 17:00

Værestedsaften

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

08feb kl. 17:00
09feb kl. 18:00

International aften

De internationale aftener er et mødested for udlændinge og danskere. De giver …

09feb kl. 18:00
11feb kl. 10:00

International fastelavnsgudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

11feb kl. 10:00
11feb kl. 17:00

Taizé-andagt

Aftenbønnen er inspireret af bønnerne i klostret i Taizé i Frankrig. Under bønnen …

11feb kl. 17:00
13feb kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

13feb kl. 08:45
14feb kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

14feb kl. 13:00
18feb kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

18feb kl. 10:00
20feb kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

20feb kl. 08:45
21feb kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

21feb kl. 13:00
22feb kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

22feb kl. 12:30
22feb kl. 17:00

Børnegudstjeneste

Gudstjeneste i børnehøjde.

Vi skal hjælpe med at finde præstens kuffert, der altid …

22feb kl. 17:00
23feb kl. 10:00

demo Sogneindsamling

23feb kl. 10:00
25feb kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

25feb kl. 10:00
27feb kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

27feb kl. 08:45
27feb kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. Vi mødes i …

27feb kl. 13:00
28feb kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

28feb kl. 13:00
28feb kl. 19:00

Meditativ dans

Meditativ dans er rolige, fredfyldte men også glade og enkle dansetrin. Der er …

28feb kl. 19:00
01mar kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

01mar kl. 12:30
01mar kl. 16:30

Fyraftenssang

For mere information kontakt organist Martin Hornstrup

01mar kl. 16:30
04mar kl. 08:30

Fælles morgenmad

Vi spiser morgenmad sammen. Alle er velkommen!

04mar kl. 08:30
04mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

04mar kl. 10:00
06mar kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

06mar kl. 08:45
07mar kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

07mar kl. 13:00
08mar kl. 16:30

Fyraftenssang

For mere information kontakt organist Martin Hornstrup

08mar kl. 16:30
08mar kl. 17:00

Værestedsaften

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

08mar kl. 17:00
11mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

11mar kl. 10:00
11mar kl. 17:00

Taizé-andagt

Aftenbønnen er inspireret af bønnerne i klostret i Taizé i Frankrig. Under bønnen …

11mar kl. 17:00
13mar kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

13mar kl. 08:45
13mar kl. 17:30

Menighedsrådsmøde

 

13mar kl. 17:30
14mar kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

14mar kl. 13:00
15mar kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

15mar kl. 12:30
15mar kl. 16:30

Før-påskegudstjeneste

 

15mar kl. 16:30
18mar kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

18mar kl. 10:00
18mar kl. 11:30

Sogneindsamling

 

18mar kl. 11:30
20mar kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

20mar kl. 08:45
20mar kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. Vi mødes i …

20mar kl. 13:00
20mar kl. 19:30

Caféaften med Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring

 

20mar kl. 19:30
21mar kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

21mar kl. 13:00
21mar kl. 19:00

Meditativ dans

Meditativ dans er rolige, fredfyldte men også glade og enkle dansetrin. Der er …

21mar kl. 19:00
22mar kl. 12:30

Babysalmesang

BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr. og deres …

22mar kl. 12:30
22mar kl. 17:00

Børnegudstjeneste

Gudstjeneste i børnehøjde.

Vi skal hjælpe med at finde præstens kuffert, der altid …

22mar kl. 17:00
25mar kl. 10:00

International gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

25mar kl. 10:00
27mar kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

27mar kl. 08:45
28mar kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

28mar kl. 13:00
29mar kl. 19:30

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

29mar kl. 19:30
30mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

30mar kl. 10:00
31mar kl. 22:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

31mar kl. 22:00
01apr kl. 08:30

Fælles morgenmad

Velkommen til fælles morgenmad

01apr kl. 08:30
01apr kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

01apr kl. 10:00
02apr kl. 10:00

Gudstjeneste v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

02apr kl. 10:00
03apr kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

03apr kl. 08:45
04apr kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

04apr kl. 13:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00