KONFIRMATION - SØDALSKOLEN

Hvad er konfirmation?
I de fleste kirker, hvor der praktiseres barnedåb, har man også konfirmation. Det har vi, fordi et lille spædbarn, der bæres til dåben, naturligvis ikke selv er klar over, hvad det hele egentlig går ud på. Et lille barn ved ikke, hvad det vil sige, at det er ”genfødt ved vand og helligånd”, at det er ”Guds barn” og at Jesus har lovet at være med det ”alle dage, indtil verdens ende”. Derfor kommer de som ca. 13-årige til konfirmationsforberedelsen, som er en slags ”forsinket dåbs-oplæring”. Her lærer de om, hvad vi tror på i den kristne, lutherske kirke, og hvad det var, Gud lovede dem, dengang de blev døbt som små.

 

Hvis man ikke er døbt, hvad så?
Hvis man gerne vil konfirmeres, men ikke er døbt, skal man sørge for at træffe en aftale med præsten om, at man kan blive døbt på et tidspunkt inden konfirmationen. Når unge i konfirmationsalderen bliver døbt, kaldes det voksendåb. Den vigtigste forskel på voksendåb og barnedåb er, at ved voksendåb svarer man selv ”ja” til tilspørgslerne. Dåben finder sted i forbindelse med en gudstjeneste.

 

Tilmelding
I slutningen af 6. klassernes skoleår sendes et brev ud til eleverne med information om den kommende konfirmationsundervisning. Information om den kommende konfirmationsundervisning annonceres også i dagspressen. Herefter kan de der ønsker konfirmation tilmelde sig på siden her:

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse (Sødalskolen)

 

Undervisningen begynder i det efterfølgende skoleår i begyndelsen af september.

 

 


KONFIRMATION - STENSAGERSKOLEN

Hvert år har følger elever med udviklingshæmning fra Stensagerskolen konfirmandundervisning i Gellerup Kirke. Her er der særligt fokus på det enkle, gentagelsen, ritualet, legen og stilheden.

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse (Stensagerskolen)

 

Herunder kan du se filmklip om hvordan konfirmationsforberedelsen i Gellerup Kirke forgår når man er et ungt menneske med udviklingshæmning. Der er også filmklip med små sange samt fadervor og trosbekendelsen. 

 
21jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

21jan kl. 13:00
21jan kl. 16:30

Nadvergudstjeneste

Hver torsdag 16.30 er der nadverandagt i kirken, hvor der er god plads til at holde …

21jan kl. 16:30
21jan kl. 17:00

Værestedsaften - aflyst

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

21jan kl. 17:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00