IND- OG UDMELDELSE AF FOLKEKIRKEN

Indmeldelse og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og siden har fortrudt, kan du altid søge om genoptagelse hos en præst. Du kan enten tage direkte kontakt til en af præsterne i Gellerup Kirke eller du kan gå til denne side og udfylde formularen.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i folkekirken efter samtale med en præst. Du skal ikke døbes en gang til.

 

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din dåbsattest til kirkekontoret. Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nr. samt din underskrift.

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af præsterne og få en samtale om dine tanker om kirken, troen og medlemskabet.

 

Efter udmeldelse af folkekirken gælder disse betingelser:


• Du betaler ikke længere kirkeskat 

• Du har ikke længere ret til kirkelig betjening 

• Du har ikke ret til vielse i en folkekirke med mindre din kommende ægtefælle er medlem.

• Når du dør, har du ikke ret til kirkelig medvirken ved din begravelse.

Underret din familie om beslutningen. Det vil være gavnligt for alle parter at de forstår betydningen af dit valg og dets konsekvenser.

 

 

11aug kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

11aug kl. 08:45
12aug kl. 13:00

International Cafe - Sleep in

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 er der mulighed for at mødes til hyggeligt samvær.

Det …

12aug kl. 13:00
13aug kl. 16:30

Fyraftenssang

Kom og syng med. Alle er velkomne!

13aug kl. 16:30

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00