IND- OG UDMELDELSE AF FOLKEKIRKEN

Indmeldelse og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og siden har fortrudt, kan du altid søge om genoptagelse hos en præst. Du kan enten tage direkte kontakt til en af præsterne i Gellerup Kirke eller du kan gå til denne side og udfylde formularen.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i folkekirken efter samtale med en præst. Du skal ikke døbes en gang til.

 

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din dåbsattest til kirkekontoret. Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nr. samt din underskrift.

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af præsterne og få en samtale om dine tanker om kirken, troen og medlemskabet.

 

Efter udmeldelse af folkekirken gælder disse betingelser:


• Du betaler ikke længere kirkeskat 

• Du har ikke længere ret til kirkelig betjening 

• Du har ikke ret til vielse i en folkekirke med mindre din kommende ægtefælle er medlem.

• Når du dør, har du ikke ret til kirkelig medvirken ved din begravelse.

Underret din familie om beslutningen. Det vil være gavnligt for alle parter at de forstår betydningen af dit valg og dets konsekvenser.

 

 

31mar kl. 13:00

Aflyst: Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der i Gellerup Kirke sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. …

31mar kl. 13:00
31mar kl. 16:30

Aflyst: Før-påskegudstjeneste

Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning - og andre der holder af enkelhed.

 

 

31mar kl. 16:30
01apr kl. 08:45

Aflyst: Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

01apr kl. 08:45

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00