FOR FRIVILLIGE

AT VÆRE FRIVILLIG I GELLERUP KIRKE

En frivillig ved Gellerup Kirke er en ulønnet medarbejder, som yder en større eller mindre indsats til gavn for Gellerup Kirkes menighed eller Gellerup sogn.

Arbejdet er værdifuldt for både Gellerup Kirke og den frivillige medarbejder.
Det spænder imellem både at være et arbejdsfællesskab og et eksistentielt fællesskab. Sammen skaber vi kirke.

 

NETVÆRKSMØDER

Ca. 4 gange årligt holdes der netværksmøde. Gellerup Kirkes ”Netværk” består af tovholdere, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirken. 

Baggrunden for etableringen af ”Netværket” var bla., at kirkens menighedsråd med den nye menighedsrådslov blev skåret ned fra 15 valgte medlemmer til nu 7 valgte medlemmer. 

Kirkens arbejde og vision bæres af netværket. I dagligdagen opfatter vi menighedsrådet som kirkens ”bestyrelse”, og Netværket som vores ”repræsentantskab”, en ressource- og tænketank, hvor menighedrådet kan hente sparring og konkret hjælp. 

Netværket er et arbejdsforum, der sætter fokus på menighedens udfordringer, opgaver, fællesskab, liv og vækst. Her skal der snakkes tro og liv, her skal der bides mærke i, hvad der rør sig i Gellerup Kirke og i verden, her skal der udklækkes visionære fremtidsplaner for kirken og tages hånd om menneskers, arbejdsgruppers og fællesskabers trivsel i Gellerup Kirke. Her finder vi fælles mod til at gå nye veje, for at være tro mod evangelium og virkelighed, her får vi inspiration, fornyet arbejdsglæde og nogen at dele frustrationer og glæde, håb og drømme med.

31mar kl. 13:00

Aflyst: Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der i Gellerup Kirke sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. …

31mar kl. 13:00
31mar kl. 16:30

Aflyst: Før-påskegudstjeneste

Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning - og andre der holder af enkelhed.

 

 

31mar kl. 16:30
01apr kl. 08:45

Aflyst: Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

01apr kl. 08:45

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00