FOR FRIVILLIGE

AT VÆRE FRIVILLIG I GELLERUP KIRKE

En frivillig ved Gellerup Kirke er en ulønnet medarbejder, som yder en større eller mindre indsats til gavn for Gellerup Kirkes menighed eller Gellerup sogn.

Arbejdet er værdifuldt for både Gellerup Kirke og den frivillige medarbejder.
Det spænder imellem både at være et arbejdsfællesskab og et eksistentielt fællesskab. Sammen skaber vi kirke.

 

NETVÆRKSMØDER

Ca. 4 gange årligt holdes der netværksmøde. Gellerup Kirkes ”Netværk” består af tovholdere, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirken. 

Baggrunden for etableringen af ”Netværket” var bla., at kirkens menighedsråd med den nye menighedsrådslov blev skåret ned fra 15 valgte medlemmer til nu 7 valgte medlemmer. 

Kirkens arbejde og vision bæres af netværket. I dagligdagen opfatter vi menighedsrådet som kirkens ”bestyrelse”, og Netværket som vores ”repræsentantskab”, en ressource- og tænketank, hvor menighedrådet kan hente sparring og konkret hjælp. 

Netværket er et arbejdsforum, der sætter fokus på menighedens udfordringer, opgaver, fællesskab, liv og vækst. Her skal der snakkes tro og liv, her skal der bides mærke i, hvad der rør sig i Gellerup Kirke og i verden, her skal der udklækkes visionære fremtidsplaner for kirken og tages hånd om menneskers, arbejdsgruppers og fællesskabers trivsel i Gellerup Kirke. Her finder vi fælles mod til at gå nye veje, for at være tro mod evangelium og virkelighed, her får vi inspiration, fornyet arbejdsglæde og nogen at dele frustrationer og glæde, håb og drømme med.

21jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

21jan kl. 13:00
21jan kl. 16:30

Nadvergudstjeneste

Hver torsdag 16.30 er der nadverandagt i kirken, hvor der er god plads til at holde …

21jan kl. 16:30
21jan kl. 17:00

Værestedsaften - aflyst

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

21jan kl. 17:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00