FOR FRIVILLIGE

AT VÆRE FRIVILLIG I GELLERUP KIRKE

En frivillig ved Gellerup Kirke er en ulønnet medarbejder, som yder en større eller mindre indsats til gavn for Gellerup Kirkes menighed eller Gellerup sogn.

Arbejdet er værdifuldt for både Gellerup Kirke og den frivillige medarbejder.
Det spænder imellem både at være et arbejdsfællesskab og et eksistentielt fællesskab. Sammen skaber vi kirke.

 

NETVÆRKSMØDER

Ca. 4 gange årligt holdes der netværksmøde. Gellerup Kirkes ”Netværk” består af tovholdere, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirken. 

Baggrunden for etableringen af ”Netværket” var bla., at kirkens menighedsråd med den nye menighedsrådslov blev skåret ned fra 15 valgte medlemmer til nu 7 valgte medlemmer. 

Kirkens arbejde og vision bæres af netværket. I dagligdagen opfatter vi menighedsrådet som kirkens ”bestyrelse”, og Netværket som vores ”repræsentantskab”, en ressource- og tænketank, hvor menighedrådet kan hente sparring og konkret hjælp. 

Netværket er et arbejdsforum, der sætter fokus på menighedens udfordringer, opgaver, fællesskab, liv og vækst. Her skal der snakkes tro og liv, her skal der bides mærke i, hvad der rør sig i Gellerup Kirke og i verden, her skal der udklækkes visionære fremtidsplaner for kirken og tages hånd om menneskers, arbejdsgruppers og fællesskabers trivsel i Gellerup Kirke. Her finder vi fælles mod til at gå nye veje, for at være tro mod evangelium og virkelighed, her får vi inspiration, fornyet arbejdsglæde og nogen at dele frustrationer og glæde, håb og drømme med.

31maj kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/Niels Hviid

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

31maj kl. 10:00
01jun kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/NN

Gudstjenste under åben himmel i Botanisk Have.

Efter gudstjenesten er der aktiviteter …

01jun kl. 10:00
03jun kl. 08:45

Morgenandagt

Velkommen til en stille liturgisk andagt.

03jun kl. 08:45

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00