GUDSTJENESTEGRUPPER

Vil du være med til at præge gudstjenesterne i Gellerup Kirke? Så bliv en del af en gudstjenestegruppe!

 

Hvad er det?
I Gellerup Kirke har vi 5 gudstjenestegrupper, der hver består af 4-6 personer. Grupperne skiftet til at forberede og afholde gudstjenester i Gellerup Kirke.

Gudstjenestegrupperne skal både stå for det praktiske omkring gudstjenesten,som fx at byde velkommen, dele salmebøger ud og forberede kirkekaffe, læse tekster og bønner og hjælpe til ved nadver.

Gudstjenestegrupperne er med til at præge gudstjenestens tema ved at brainstorme over prædiketeksten og komme med input til prædiken, bøn og salmevalg. Dette og den praktiske planlægning sker på et forberedende møde om tirsdagen kl. 18-19.30 i den uge, hvor gruppener er ansvarlig for søndagens gudstjeneste.

 

Hvorfor?
Overordnet er formålet med oprettelsen af gudstjenestegrupper at styrke menighedens delagtighed i gudstjenesten og skabe en relationsrig gudstjeneste båret af en relationsrig menighed. Fællesskab er nerven i kirkens liv og bør derfor også være grundlæggende i gudstjenesten, kirkens livsytring. Det konkrete arbejdsfællesskab i gudstjenestegrupperne kan være med til at skabe relationer på tværs i menigheden. Gudstjenestegrupperne oprettes altså ikke for at aflaste personalet, men tværtimod for at komme væk fra forståelsen af gudstjenesten som en serviceydelse folkekirkens ansatte leverer. Vi fejrer ikke gudstjeneste i Gellerup, fordi folkekirken som institution siger, at vi skal, men fordi vi som kristent fællesskab ønsker at fejre gudstjeneste sammen her. Til at hjælpe sig med dette har menigheden kaldet og ansat præster og personale, men gudstjenesten er stadig menighedens! Det skal gudstjenestegrupperne være med til at holde os fast på.

Vil du vide mere om baggrunden for oprettelsen af gudstjenestegrupper i Gellerup Kirke, kan du hente et dokument, der beskriver denne mere udførligt, ved at klikke her.

 

Kontakt:

Præsterne

Alle kan være med - det kræver ingen særlige evner udover lyst og engagement.

20okt kl. 19:30

Koncert med Kloster

Ved koncerten i Gellerup Kirke vil Kloster optræde som en trio bestående af Mikael …

20okt kl. 19:30
21okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Gellerup Kirke v/Karen Huus

Velkommen til gudstjeneste i Gellerup Kirke!

De fleste søndage er der børnetræf, da …

21okt kl. 10:00
23okt kl. 13:00

Sogneeftermiddag

To tirsdage i måneden er der i Gellerup Kirke sogneeftermiddag fra kl. 13.00 - 15.00. …

23okt kl. 13:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00